КОНТАКТ

Усадьба lukowiska
Barbara i Adam Wróblowie
Bubel Łukowiska 29 (woj. lubelskie)
21-505 Janów Podlaski
tel.fax (+48) 83 341-99-69
tel.kom. 0-607-766-074
e-mail: dworek@dworeklukowiska.pl
www.dworeklukowiska.pl